ค้นหาจากภูมิภาค

MGH-นครราชสีมา

เลขที่ 668 หมู่ที่ 8 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

Call Center: 044-003-500

MGH-นวนคร

เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

Call Center:

MGH-บ่อวิน

เลขที่ 333/143 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Call Center: 038-110900

MGH-แม่สอด

1108 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

Call Center:

MGH-หนองคาย

999 ม.5 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

Call Center:

MGH-หาดใหญ่

เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

Call Center: 074803888

MGH-อรัญประเทศ

52 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

Call Center: 037 640 111