ค้นหาจากภูมิภาค

Global House สาขาลำพูน

161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

Call Center: 0-5309-3955-7, 092-2477519, 092-2477619

Global House สาขาลำปาง

518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

Call Center: 0-5481-0285-7, 092-2477522, 092-2477622

baan&BEYOND สาขาเชียงใหม่

210 หมู่ที่ 7 ต.ดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

Call Center: 0-5200-1600

Global House สาขาน่าน

288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

Call Center: 0-5471-6241-3, 092-2477523, 092-2477623

Home Pro เชียงใหม่

94 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

Call Center: 0-5385-1229

Home Pro เชียงใหม่ หางดง

433/4-5 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำงหวัดเชียงใหม่ 50100

Call Center: 0-5344-7939

Home Pro เชียงใหม่ (สันทราย)

49 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Call Center: 0-5335-2456

ไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่

111 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 50140

Call Center: 0-5200-1200

บุญถาวร สาขาเชียงใหม่

246 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 50140

Call Center: 0-5310-5099

Global House สาขาเวียงกุมกาม

99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Call Center: 0-5312-4555-64, 092-2477504, 092-2477604

Home Pro เชียงราย

157 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

Call Center: 0-5360-4444

ไทวัสดุ สาขาเชียงราย

99/20 หมู่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

Call Center: 0-5202-0600